Zorg

Iedereen heeft recht op goede basiszorg en zeker de kwetsbare groepen in de samenleving.

Standpunten

 • De basiszorg regelen we met elkaar. Iedereen heeft recht op goede basiszorg en zeker de kwetsbare groepen zoals jongeren, psychiatrische patiënten en de oudere patiënt. Naast deze basis blijft er ruimte voor initiatieven die zorg willen aanbieden vanuit een verdienmodel
 • De basis wordt gekozen vanuit de coöperatieve gedachte en volgens de principes van de Positieve Gezondheid (waarbij menselijke veerkracht en een betekenisvol leven centraal staan)
 • Leefstijl en preventie op één waardoor vermindering van ziektelast met ten minste 40%
 • Tenminste 20% meer handen aan het bed door rigoureus te snijden in zinloze bureaucratie
 • Professionals controleren professionals. Inspectie en beroepsverenigingen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor kwaliteit
 • Verbieden sponsoring ongezonde voeding en aanpakken reclame beleid.
 • Een maximum aan het budget dat aan dure adviesbureaus wordt besteed
 • Nieuwe geneesmiddelen alleen maatschappelijk verantwoord toelaten tot de Nederlandse markt. Meer productie in Europa van grondstoffen en medicatie.

 

Algemeen 

 • Vertrouwen in plaats van wantrouwen
 • De menselijke maat in plaats van grootschaligheid
 • De professional aan het roer
 • Focus op preventie

In 2006 werd de gereguleerde marktwerking ingevoerd om stijgende kosten in de zorg te drukken. Door concurrentie aan te wakkeren, zou de prijs van behandelingen dalen en de kwaliteit toenemen. Daarnaast wilde de overheid iets doen aan de oplopende wachtlijsten en ‘de patiënt centraal’ stellen. De overheid trok zich steeds meer terug en zorgverzekeraars werden de regisseurs van de zorg.

Het gevolg van dit desastreuze beleid is:

 • Geld stuurt de zorg in plaats van solidariteit en zorgzaamheid. Ziekte is nu een verdienmodel. Niet de mens maar de diagnose en het behandeltraject staan centraal!
 • De kosten rijzen de pan uit en zijn binnenkort niet meer op te brengen terwijl het einde van de vergrijzing nog niet in zicht is.
 • De zorgkwaliteit neemt af waardoor patiënten (en mantelzorgers) toenemend ontevreden worden en onverantwoorde risico’s lopen.
 • De professional haakt af omdat overmatige regeldruk en zinloze bureaucratie belemmeren om écht te zorgen!
 • De menselijke maat is weg, waardoor de zorg zo complex en gefragmenteerd is geworden dat we het overzicht kwijt zijn en problemen zoals wachtlijsten niet oplosbaar lijken!

Wat gaat er niet goed? 

  • Gezondheid laat zich niet vanuit een verdienmodel sturen. Doe je dat wel dan krijg je Amerikaanse toestanden waarbij de kloof tussen arm en rijk toeneemt en gezondheid ‘elitair’ wordt.  Een samenleving met gelijke kansen voor iedereen ontstaat uitsluitend op basis van solidariteit en zorgzaamheid.
  • Door eindeloos polderen maken we geen keuzes en nemen we onvoldoende verantwoordelijkheid voor met name de kwetsbare groepen in onze samenleving.
  • Er ontbreekt politiek leiderschap waardoor verzekeraars, multinationals en dure adviesbureaus in de praktijk de regie hebben over onze gezondheid.
  • In Den Haag is onvoldoende expertise en lange termijnvisie, waardoor geen of de verkeerde keuzes worden gemaakt en de zorg steeds verder verziekt.

Conclusie
Als we de zorg niet wezenlijk veranderen dan nemen de misstanden alleen maar toe en zullen de problemen in de zorg elkaar juist versterken.

Onze overtuiging 

Wij willen échte verandering en onze speerpunten terugzien in politiek beleid.

Als de politiek niet naar de burger komt dan moet de burger naar de politiek!

De tijd van commissies, taskforces en rapporten is definitief voorbij.

Stem dus op 17 maart 2021 op NLBeter voor een samenleving waarin de mens centraal staat.
Want Nederland verdient Beter!