Verkiezingsspreekuur

NLBeter presenteert het Verkiezingsspreekuur! 

Meld je aan!

NLBeter verzorgt vanaf zondagmiddag 3 januari 2021 iedere twee weken een digitaal spreekuur waar kiezers terecht kunnen om kennis te maken met de partij, de standpunten en de boegbeelden van NLBeter.

“Wij vinden dat de stem van de straat te weinig doorklinkt in het politieke debat. Het spreekuur kennen we uit ons dagelijkse praktijk: je moet eerst goed naar mensen luisteren om te kunnen bepalen wat er aan de hand is en welke maatregelen nodig zijn om iets te verbeteren. Nu zien we veel politici die van alles roepen, van weinig zaken echt verstand hebben en met de rug naar de samenleving staan”, aldus lijsttrekker Esther van Fenema.

In deze online ontmoetingen vertellen psychiater Esther van Fenema (lijsttrekker), docent Ton van Haperen (nr. 2), cardioloog/ preventiespecialist Janneke Wittekoek (nr. 3) en psychiater-zorgondernemer Ronald Mann (nr. 4) over hun visie op de politiek, hun persoonlijke drijfveren en wat er volgens NLBeter moet veranderen in o.a. de zorg en het onderwijs.

Esther van Fenema: “Er ontstaat steeds meer maatschappelijke ongelijkheid omdat mensen in kwetsbare posities extra geraakt worden door achterstanden op het gebied van gezondheid en opleiding. Daar willen wij verandering in brengen, onder andere door mensen op de werkvloer veel meer ruimte te geven om te doen waar ze goed in zijn: andere mensen verder helpen.”

Het digitale spreekuur is steeds op de volgende zondagen van 16.00-17.00 uur:

 • 3 januari
 • 17 januari
 • 24 januari
 • 7 februari
 • 21 februari
 • 7 maart
 • 14 maart

Onderwerpen Verkiezingsspreekuren

 • Zondag 3 januari: Kick-off door lijsttrekker Esther van Fenema

In het eerste digitale spreekuur laten we je kennis maken met NLBeter. Wie zijn we? Waarom willen we naar Den Haag? En wat denken we te bereiken? Esther van Fenema en haar team geven een overzicht geven van de belangrijkste thema’s in het programma van NLBeter. 

 • Zondag 17 januari: Thema Onderwijs

“Rijkdom op kantoor, Armoede in de klas”, door Ton van Haperen

Waar is het geld gebleven? Er zijn de afgelopen jaren miljarden in het algemeen vormend onderwijs gepompt, maar de koopkracht van leraren is gedaald en de klassen zijn nog steeds even groot. Hoe is dit mogelijk? Wie is er met de buit vandoor gegaan? En hoe voorkomen we dit weglekken van middelen in de toekomst?

 •  Zondag 24 januari: maak kennis met de lijst

Op 10 januari presenteerde NLBeter vol trots de namen van de kandidaten op de lijst. Maar wie zijn deze mensen eigenlijk, en waarom hebben ze ervoor gekozen om zich aan te sluiten bij NLBeter? Dit en meer tijdens het Verkiezingsspreekuur van 24 januari met als thema: maak kennis met de lijst.

 • Zondag 7 februari: Thema Zorg

“Van ziekenzorg naar gezondheidszorg”, door Janneke Wittekoek

Is preventie echt de heilige graal voor gezondheid? Maar hoe dan? Echte verandering vraagt een andere taal en anders handelen. Wanneer je niet ziekte maar gezondheid als vertrekpunt neemt, betekent een andere route in de zorg die begint bij het creëren van een gezonde basis.

 • Zondag 21 februari: Thema Zorg

“Marktwerking in de zorg; waar ging het mis?”, door Ronald Mann

Marktwerking in de zorg leek het toverwoord in 2006. Waar staan we nu? Inmiddels is marktwerking gereguleerd waardoor er slechts een paar grote spelers het zorgveld domineren. Tijd voor een kritische beschouwing en een blik vooruit.

 • Zondag 7 maart: Thema Onderwijs

“Meer leren op school”, door Ton van Haperen

Nederlandse kinderen zijn gelukkig, vinden het leuk op school maar leren daar ook steeds minder. Dat is erg omdat minder leren op school zowel de cohesie en de verdiencapaciteit van onze samenleving aantast. De oplossing is duidelijk vastleggen wat kinderen wanneer leren in de kernvakken en investeren in kwaliteit van leraren.

 • Zondag 14 maart: De grote finale door Esther van Fenema

In deze laatste editie van de NLBeter spreekuren wordt een samenvatting gegeven van voorgaande webinars. NLBeter zal de input van vorige webinars gebruiken om haar programma aan te scherpen.

 

Verkiezingsspreekuur #7

Verkiezingsspreekuur #6

Verkiezingsspreekuur #5

Verkiezingsspreekuur #4

Verkiezingsspreekuur #3

Verkiezingsspreekuur #2

Verkiezingsspreekuur #1

Aanmelden

Wil je jezelf aanmelden voor één of meerdere digitale verkiezingsspreekuren? Stuur dan een mail naar info@nlbeter.nl en geef aan bij welke verkiezingsspreekuren jij aanwezig wilt zijn!

Meld je aan!