‘Coalitie tegen de zorg’ investeert in ziekte als verdienmodel en verwaarloost de gezondheid van burgers.

Er bestaan anno 2020 nog steeds significante verschillen tussen bevolkingsgroepen als het gaat om een gezonde leefstijl en dus een goede gezondheid. Dat blijkt uit recent verkennend onderzoek door Peil.nl/Maurice de Hond in opdracht van NLBeter.

Die kansongelijkheid op het gebied van gezondheid is in de afgelopen veertien jaar niet afgenomen, blijkt uit de cijfers van De Hond: mensen met een lagere opleiding en een lager inkomen roken meer, nuttigen meer alcohol en fastfood en hebben significant vaker last van overgewicht. Lijsttrekker Esther van Fenema van NLBeter neemt het de gevestigde politiek kwalijk dat het niets gedaan heeft om het tij te keren. “Dezelfde partijen die kortgeleden de zorgmedewerkers geen extra geld gunden, hebben er de afgelopen decennia voor gezorgd dat mensen met ‘de verkeerde’ postcode nog steeds een grotere kans hebben op welvaartsziekten en dus eerder overlijden.”

Dat de kans op een goede gezondheid afhangt van je leefstijl, is geen nieuwe informatie. Uit wetenschappelijk onderzoek uit 2006 en 2008 is al vast komen te staan dat de sterftekans voor een belangrijk deel wordt beïnvloed door gedrag en leefstijl. Het CBS heeft berekend dat mensen met een lage sociaaleconomische status gemiddeld zes jaar eerder overlijden dan mensen met een hogere status. Uit het verkennend onderzoek in opdracht van NLBeter blijkt dat kansarmere bevolkingsgroepen vandaag de dag in feite nog steeds worden verleid tot een ongezonde leefstijl. Zo staat Nederland in de Top-3 van Europa als het gaat om vormen van kanker die gerelateerd zijn aan leefstijl.

Onder het mom van de vrije markt en ‘niet-betuttelen’ heeft de Coalitie tegen de Zorg de sociaal zwakkeren onvoldoende beschermd tegen een potentieel dodelijke leefstijl. Het belang van de succesvolle alcohol-, suiker- en tabaklobby is blijkbaar groter dan het welzijn van alle bevolkingsgroepen. “Dit ziek maken en ziek houden van (een deel van) de bevolking is het gevolg van een pervers systeem waar ziekte als verdienmodel wordt gezien,” aldus Van Fenema. Daarnaast heeft Corona nog eens extra aangetoond dat overgewicht en roken een risico vormen om te overlijden en dat een goede conditie juist nu van groot belang is.

NLBeter stelt vast dat gezondheid steeds meer een elitair privilege aan het worden is, terwijl iedereen toch echt hetzelfde wettelijk recht heeft op een gezond leven. De treurige constatering dat je ‘postcode’ inmiddels bepaalt wanneer je doodgaat, is één van de redenen dat NLBeter de strijd aangaat met de Coalitie tegen de Zorg en al die partijen in de Tweede Kamer die decennialang met de gezondheid van de samenleving hebben gesold. Nederland verdient beter!

Vond je dit interessant? Deel het!