Onze partij

NLBeter is een politieke partij die strijdt voor een andere aanpak van de zorg, het onderwijs en onze leefomgeving, waarbij de mens centraal staat.
Word vriend

Waarom een nieuwe partij?

Omdat we vinden dat het anders moet en anders kan! We kunnen blijven mopperen op Den Haag en op het systeem, maar we zijn onderdeel van het systeem! Als wij er zelf niets aan doen, zal er niets veranderen.

We hebben de afgelopen jaren geprobeerd invloed uit te oefenen door acties, manifesten en oproepen; echter in Den Haag wordt onvoldoende naar ons geluisterd. Dat is frustrerend, want wij zien dagelijks in de praktijk de gevolgen van een falend systeem. Mensen die de dupe zijn van te weinig handen aan het bed, te weinig aandacht en oplopende wachtlijsten. Daarnaast verliezen veel professionals hun werkplezier en verlaten in toenemend mate de zorg en het onderwijs, terwijl we ze juist zo hard nodig hebben.

Wij willen échte verandering en onze speerpunten terugzien in politiek beleid.
Als de politiek niet naar de burger komt dan moet de burger naar de politiek!
De tijd van commissies, taskforces en rapporten is definitief voorbij.

Daarom doen wij mee aan de Tweede Kamerverkiezingen!

Wat kan er beter?

Wij willen meer focus op het creëren van een gezonde basis. Met echte gezondheidszorg, goed onderwijs, en een veilige leefomgeving voor iedereen. Dit houdt mensen en onze samenleving gezond.

Samenleving
De samenleving verandert op alle fronten. Dat vraagt om toekomstbestendige zorg, onderwijs en leefomgeving, die aansluiten bij die snel veranderende behoeften door vergrijzing, ontgroening, verstedelijking, digitalisering, globalisering en diversiteit.

En dat vraagt om mensen die weten wat er in de dagelijkse praktijk plaatsvindt en dit kunnen vertalen naar passend beleid. Want een gezonde samenleving bouwen we samen door te luisteren naar wat nodig is en vervolgens mogelijk te maken door wetten, regels en financiering die daarop aansluiten.

Gezondheidszorg
Wij vinden dat er binnen de gezondheidszorg meer ingezet moet worden op leefstijl en preventie, waardoor de druk op de zorg zal afnemen. Daarvoor is een kanteling nodig van het huidige zorgstelsel en een andere beloningsprikkel, gericht op gezond zijn en blijven.

Dit betekent minder macht bij de zorgverzekeraars, de farmacie, de levensmiddelen- en tabaksindustrie en andere commerciële partijen die onvoldoende het belang van de patiënt dienen.

Wij willen minder bureaucratie in de zorg en dat betekent minder management; van controle naar vertrouwen. En van administratie naar aandacht, de patiënt moet de zorg krijgen die nodig is en de professional moet weer met plezier kunnen zorgen!

Onze mensen

Esther van Fenema

Esther van Fenema

Psychiater

Ronald Mann

Ronald Mann

Psychiater en ondernemer

Ingrid Hartog

Ingrid Hartog

Bestuurder in de jeugdzorg

Wil je ons steunen?

Word vriend van NLBeter en sluit je aan bij de beweging!