PERSBERICHT 16 FEBRUARI 2021

NLBeter wil dat er een ‘Nationaal Coördinator Gezondheid & Sport’ komt met het oog op meer samenhangend beleid rond preventie, bewegen en sport. “Preventie blijft nu in de ijle lucht van vrome intenties en vage toezeggingen hangen”, aldus lijsttrekker Esther van Fenema. “Ook ontbreekt iedere regie. Nederland is al wereldkampioen stilzitten en overgewicht groeit uit tot de grootste volksziekte van de komende jaren. Alleen al 350.000 kinderen zijn in ons land te zwaar.” Volgens Van Fenema staan de seinen op rood voor de dreigende volksgezondheidscrisis die veel meer schade kan veroorzaken dan corona.

Volgens NLBeter gaat het in het debat over onze gezondheidszorg veel te veel over het bestrijden van ziektes en te weinig over investeren in een gezonde samenleving. Daarom moet voor overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties het bevorderen van een gezonde en actieve leefstijl leidend zijn bij iedere beleidskeuze met een gezonde en actieve leefstijl als absolute topprioriteit. Door een Nationaal Coördinator Gezondheid & Sport kan een overkoepelende en integrale aanpak worden ontwikkeld. Deze integrale benadering en een bredere financiering zijn onmisbaar om echt slagen te maken op het gebied van preventie, gezondheid, zorg, arbeidsparticipatie, onderwijs, leefomgeving en het sociaal domein.

NLBeter sluit hiermee aan op een steeds bredere maatschappelijke beweging waarin kritisch wordt gekeken naar de vrijblijvendheid die nu in politiek Den Haag bestaat rond thema’s als preventie, bewegen en sport. Ook zorgverzekeraars riepen recent op om veel zwaarder in te zetten op preventie. “Daarvoor staat nu niemand aan de lat”, aldus bestuursvoorzitter Ruben Wenselaar van Menzis in een interview met de Volkskrant.

Zorgverzekeraars zien dat de prikkels om echt te investeren in preventie nu ontbreken. Ook de politiek blijft met de armen over elkaar zitten. Oplopende zorgkosten dwingen om de koers volledig om te gooien. Ook omdat er een toenemende maatschappelijke kloof zichtbaar wordt tussen arm en rijk langs de lijnen van onze gezondheid. Kwetsbare gezinnen zitten gevangen in een ongezonde levensstijl, mijden zorg en hebben geen geld genoeg om bijvoorbeeld hun kinderen voldoende te laten sporten en bewegen. De Nederlandse jeugd beweegt nu al steeds minder en de motoriek van onze kinderen is de afgelopen tien jaar significant slechter geworden. Esther van Fenema: “Alle ogen zijn nu gericht op de bestrijding van corona maar via de achterdeur is al jaren geleden een vijand voor onze volksgezondheid binnengeslopen die veel meer schade kan toebrengen aan onze samenleving dan het coronavirus. Alle seinen staan al lang op rood.”

Esther van Fenema
Janneke Wittekoek
Maurice Leeser

Vond je dit interessant? Deel het!