Leefomgeving

Preventie is het uitgangspunt, we investeren in veiligheid voor kinderen, in wijken en op scholen.

Word vriend

Gezondheidszorg, onderwijs, veiligheid, wonen en werken zijn onlosmakelijk verbonden. Samen zorgen ze dat we onze samenleving als ‘prettig leefbaar’ beschouwen. Wie veel onveiligheid meemaakt in het leven, loopt fysieke en mentale gezondheidsrisico’s.

Het heeft nauwelijks zin om een patiënt te behandelen voor mentale problemen, die in een mishandelende relatie zit. Een migrainepatient die elke dag angstig is om het trapportaal van haar huis op te lopen omdat ze daar is beroofd, krijgt last van migraine en hartklachten.

In een wijk waar het rommelt en de leefbaarheid gering is, spelen kinderen minder buiten en hangen met chips voor de Playstation.

Als je veiligheid in het geding is, moet je makkelijk naar de politie kunnen stappen en is het belangrijk dat jouw zaak snel en zichtbaar wordt aangepakt door justitie. Dat geeft vertrouwen in elkaar en de samenleving. In een veilig land groeien kinderen op met een gezond veiligheidsprofiel en hebben mensen er vertrouwen in dat de politie er voor hen is, indien nodig. Daardoor worden ze gestimuleerd om hun eigen wijk, werk en huis schoon, veilig en leefbaar te houden.

Wat gaat er niet goed? 

 • We zijn te reactief als het over veiligheid gaat. We kloppen pas aan bij de politie als het al te laat is. We kunnen veel meer zelf doen om veilig op te groeien en te blijven. Ofschoon politie en justitie aan preventie doen, bijvoorbeeld als het gaat om woninginbraken en online veiligheid, kunnen we nog vroeger beginnen.
 • Politievertrouwen komt te voet en gaat te paard en is altijd broos. Er zijn groepen mensen in de samenleving die politie te weinig vertrouwen. Nationaal en internationaal ligt politieoptreden tegen burgers en interne verhoudingen binnen de politie organisatie onder een vergrootglas. Onberispelijkheid, neutraliteit en aandacht zijn wezenlijk om te bereiken en vast te houden.
 • Politieprofessionals doen hun vak graag heel erg goed. Zij voelen zich regelmatig beperkt door te veel papierwerk en bureaucratie.
 • Je postcode bepaalt je veiligheidsgevoel. Er zijn wijken, leeftijdsgroepen en bevolkingsgroepen die zich minder veilig voelen dan anderen en waar kinderen al jong met onveiligheid in aanraking komen. Dat maakt dat leefbaarheid plaatsgebonden is. Veiligheid en een leefbare woon- school- en werkomgeving zou er voor iedereen, overal moeten zijn.
 • Veiligheid, gezondheidszorg, onderwijs en wonen zijn te versnipperde domeinen. Al bij de bouw van een wijk zou je moeten nadenken over veilige fietsroutes, verlichting en gezonde sportvoorzieningen. We herstellen nu te veel achteraf. Deze domeinen zorgen voor een goede leefomgeving.
 • Veiligheid en de afhandeling van aangiftes en incidenten gaat te traag en is niet zichtbaar. Een sneller strafproces is goed voor samenleving, daders en slachtoffers. Vertrouwen bereik je door tempo en zichtbaarheid.

Conclusie

Als je al jong wordt geconfronteerd met onveiligheid, in je gezin, op straat, op school, ontwikkel je een zogenaamd ‘ongezond veiligheidsprofiel’. Je denkt dan dat geweld, discriminatie, misbruik, bang zijn op straat, dealen, schulden, wapenbezit, stelen normaal is en leert niet dat je hulp kunt vragen aan een volwassene of de politie. Veiligheid adem je in. Onveiligheid ook. Met een ongezond veiligheidsprofiel loop je meer kans om steeds opnieuw slachtoffer te worden, of zelf in een criminele loopbaan terecht te komen. Bovendien geef je dan minder om je omgeving en draag je niet bij aan een aangename leefomgeving. Een veilige omgeving waarin je opgroeit, leeft en oud wordt zou normaal moeten zijn. We moeten eerder en structureel werken aan een gezond veiligheidsprofiel van iedere inwoner en bezoeker van Nederland.

Wat gaat NLBeter hier aan doen? 

Algemeen 

 • Vertrouwen in plaats van wantrouwen
 • De menselijke maat in plaats van grootschaligheid
 • De professional aan het roer
 • Focus op preventie

Onze speerpunten 

 • Goed wonen, onderwijs, gezondheidszorg en veiligheid samen zorgen voor een goede leefomgeving.
 • Preventie is uitgangspunt, we investeren in veiligheid voor kinderen, in wijken en op scholen.
 • Als we bouwen, doen we dat veilig en gezond.
 • De school is een plek waar je veilig bent en je naast lezen en schrijven een gezond veiligheidsprofiel leert ontwikkelen.
 • Politie is waar jongeren en kwetsbare doelgroepen zijn. Denk aan een schoolagent, ouderenaangiftebus, instagram politiebureau.
 • Vertrouwen in politie en justitie is een zwaar te koesteren goed.
 • Menselijke maat, aandacht en gewone mensentaal bij politie en justitie.
 • Politie is onberispelijk en neutraal en verliest geen capaciteit aan intern gedoe.
 • De politieprofessional als vakman- vrouw wordt niet belemmerd door grote bureaucratie.
 • Flow, snelheid, zichtbaarheid in de keten politie-justitie-rechterlijke macht.

Onze overtuiging 

Wij willen échte verandering en onze speerpunten terugzien in politiek beleid.

Als de politiek niet naar de burger komt dan moet de burger naar de politiek!

De tijd van commissies, taskforces en rapporten is definitief voorbij.

Stem dus op 17 maart 2021 op NLBeter voor een samenleving waarin de mens centraal staat.
Want Nederland verdient Beter!