Gezondheidszorg

Iedereen heeft recht op goede basiszorg.

Word vriend

Onze gezondheidszorg is ziek

Hoe kon het zo ver komen?

In 2006 werd de marktwerking in de zorg ingevoerd om stijgende kosten te drukken. Door concurrentie aan te wakkeren, zou de prijs van behandelingen dalen en de kwaliteit toenemen. Daarnaast wilde de overheid iets doen aan de oplopende wachtlijsten en ‘de patiënt centraal’ stellen. De overheid trok zich steeds meer terug en zorgverzekeraars werden de regisseurs van de zorg.

Het gevolg van dit desastreuze beleid is:

 • Geld stuurt de zorg in plaats van solidariteit en zorgzaamheid. Aan ziek zijn wordt verdiend. Niet de oorzaak van een klacht maar de diagnose en het behandeltraject staan centraal.
 • De kosten rijzen de pan uit en zijn binnenkort niet meer op te brengen terwijl het einde van de vergrijzing nog niet in zicht is.
 • De zorgkwaliteit neemt af waardoor patiënten (en mantelzorgers) toenemend ontevreden zijn en onverantwoorde risico’s lopen.
 • De zorgverlener haakt af omdat een overvloed aan regels en zinloze bureaucratie belemmeren om écht te zorgen!
 • De zorg is zo gefragmenteerd geworden dat we het overzicht kwijt zijn en problemen zoals wachtlijsten niet kunnen oplossen.

Wat gaat er niet goed? 

 • Het leveren van zorg wordt bepaald door geld. Daardoor neemt de kloof tussen arm en rijk toe en heeft de elite een betere toegang tot zorg en gezondheid.
 • Door eindeloos polderen maken we geen keuzes ten aanzien van de aanpak van problemen in de zorg, en nemen we onvoldoende verantwoordelijkheid voor met name de kwetsbare groepen in onze samenleving.
 • Er ontbreekt politiek leiderschap waardoor verzekeraars, multinationals en dure adviesbureaus in de praktijk de regie hebben over onze gezondheid.
 • In Den Haag is onvoldoende expertise en lange termijnvisie, waardoor geen of de verkeerde keuzes worden gemaakt en de zorg steeds verder verziekt.
 • Als we de zorg niet wezenlijk veranderen dan nemen de misstanden toe en zullen de problemen in de zorg elkaar versterken.

 

Wat gaat NLBeter hier aan doen? 

Onze speerpunten 

 • Iedereen heeft recht op goede basiszorg. Een samenleving met gelijke kansen voor iedereen ontstaat uitsluitend op basis van solidariteit en zorgzaamheid. Naast deze basis blijft er ruimte voor initiatieven die de zorg tegen additionele kosten wil aanbieden.
 • De basis wordt samengesteld vanuit de coöperatieve gedachte en volgens de principes van de Positieve Gezondheid, waarbij menselijke veerkracht en een betekenisvol leven centraal staan.
 • Leefstijl en preventie op één waardoor vermindering van ziektelast met ten minste 40%.
 • Tenminste 20% meer handen aan het bed door rigoureus te snijden in zinloze bureaucratie.
 • Zorgverleners controleren zorgverleners. Inspectie en beroepsverenigingen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg.
 • Verbieden van sponsoring door producenten van ongezonde voeding en strengere regelgeving voor reclame op ongezonde producten en diensten.
 • Een maximum aan het budget dat aan adviesbureaus wordt besteed.
 • Nieuwe geneesmiddelen alleen toelaten tot de Nederlandse markt als zij voldoen aan maatschappelijk verantwoorde criteria. Meer productie in Europa van grondstoffen en medicatie om de kwaliteit en veiligheid te waarborgen.

Stem dus op 17 maart 2021 op NLBeter voor een samenleving waarin de mens centraal staat.
Want Nederland verdient Beter!