Nederland verdient beter

Wij strijden voor een andere aanpak van de zorg, het onderwijs en onze leefomgeving, waarbij de mens centraal staat.

StandpuntenWord vriend

Zorg

Iedereen heeft recht op goede basiszorg en zeker de kwetsbare groepen in de samenleving.

Onderwijs

Focus op de ontwikkeling van het kind en doorgeven van wat in deze samenleving van waarde.

Leefomgeving

Preventie is uitgangspunt, we investeren in veiligheid voor kinderen, in wijken en op scholen.

Waarom een nieuwe partij?

Wij willen meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021.

Als zorgverleners mengen we ons al jaren in het debat over betere zorg. Toch moeten we concluderen dat we onvoldoende invloed hebben om écht iets te veranderen.

Ondanks alle acties, manifesten en oproepen wordt er in Den Haag onvoldoende naar ons geluisterd en dat doet pijn. Want wij zien dagelijks in onze spreekkamers de gevolgen van een falend systeem voor de mensen die de zorg echt nodig hebben. Patiënten en hun omgeving die de dupe zijn van te weinig handen aan het bed, te weinig aandacht en oplopende wachtlijsten.

Daarnaast verliezen professionals hun werkplezier en verlaten toenemend de zorg, terwijl we ze juist zo hard nodig hebben.

Daarom doen wij een greep naar de macht om onze plicht als zorgverlener in de brede zin waar te kunnen maken en écht iets te veranderen.

Wat kan er beter?

Wij bouwen momenteel aan een verstandig en houdbaar programma voor de zorg. Daarvoor kijken we breed: ook thema’s zoals onderwijs en leefomgeving zijn van groot belang voor een gezonde samenleving.

Wij willen meer focus op preventie en leefstijl en daardoor minder ziektelast en minder kosten. Het systeem is nu zo ingericht dat we beloond worden om patiënten in het systeem te houden. Wij willen juist dat gezondheid beloond wordt in plaats van ziekte. Daarvoor is een kanteling nodig van het huidige zorgstelsel en een andere beloningsprikkel.

Wij willen minder management en bureaucratie in de zorg. Van wantrouwen naar vertrouwen. De patiënt moet de zorg en de aandacht krijgen die nodig is en de professional moet weer met plezier kunnen zorgen.

Een goed en toekomstbestendig zorgstelsel vraagt om mensen met verstand van zaken en lange termijn visie, denk aan de vergrijzing en het aanpakken van welvaartsziekten.

Want een gezonde samenleving bouwen we samen door te kiezen en zorgzaam vooruit te kijken!

Actueel

Miljoenennota 2021

Miljoenennota 2021

Of de quote ‘Never let a good crisis go to waste’ nu wel of niet van Churchill is, het is een waarheid als een koe. Hebben we een crisis? Ja. Heeft het Kabinet met deze eerste ‘Corona-begroting’ de bal keihard in de kruising geschoten en besloten tot fundamentele...

Postcode bepaalt wanneer je dood gaat

Postcode bepaalt wanneer je dood gaat

‘Coalitie tegen de zorg’ investeert in ziekte als verdienmodel en verwaarloost de gezondheid van burgers. Er bestaan anno 2020 nog steeds significante verschillen tussen bevolkingsgroepen als het gaat om een gezonde leefstijl en dus een goede gezondheid. Dat blijkt...

Onze mensen

Esther van Fenema

Esther van Fenema

Lijsttrekker / psychiater

Ronald Mann

Ronald Mann

Psychiater / ondernemer

Janneke Wittekoek

Janneke Wittekoek

Cardioloog

Ton van Haperen

Ton van Haperen

Leraar